Najnovšie vedecké a odborné články z medového laboratória

Prečítajte si, čo je nové
 

Jednou z dôležitých biologických vlastností medu je jeho antibakteriálna aktivita, ktorá je sprostredkovaná cez viaceré mechanizmy a molekuly. Práve táto vlastnosť medu sa využíva v súčasnej medicíne predovšetkým v manažmente hojenia rán rôznej etiológie, ale postupne nachádza aj uplatnenie v iných odboroch medicíny ako je oftalmológia a dermatológia. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo charakterizovať vplyv kyseliny askorbovej (vitamín C) v sub-inhibičných koncentráciách na antibakteriálny potenciál medu rôzneho botanického pôvodu vrátane manukového medu voči rôznemu spektru bakteriálnych patogénov. Pomocou mikrodilučnej metódy sme stanovili minimálnu inhibičnú koncentráciou (MIC) medu, vitamínu C a zmesi medu a vitamínu C. Vitamín C v sub-MIC koncentráciách výrazne zvyšoval antibakteriálnu aktivitu medu voči Gram-negatívnym baktériám, predovšetkým voči Pseudomonas aeruginosa. Podobný, aj keď nie tak výrazný účinok vitamínu C v kombinácii s medom sme pozorovali aj voči Gram-pozitívnym baktériám. Peroxid vodíka ako dominantný antibakteriálny komponent medu (okrem manukového medu) bol po obohatení medu sub-inhibičnými koncentráciami vitamínu C kompletne neutralizovaný, napriek tomu sa antibakteriálny účinok zmesi zvýšil. Tepelná denaturácia medu ako aj použitie enzýmu kataláza, ktorý neutralizuje vznikajúci peroxid vodíka, nemali negatívny vplyv na pôsobenie vitamínu C v zmesi s medom. Mechanizmus vzájomnej interakcie medu a vitamínu C zostáva neobjasnený, pravdepodobne v antibakteriálnom účinku bude zohrávať úlohu intracelulárna tvorba reaktívnych foriem kyslíka. Získane výsledky by mohli nájsť uplatnenie vo vývoji nových produktov na báze medicínskych medov, ktoré by mali využitie v liečbe lokálnych bakteriálnych infekcií spôsobených Pseudomonas aeruginosa.

Na členenie obsahu použite nadpisy

Kratšie odstavce sa ľahšie čítajú. Snažte sa v každom odstavci sústrediť len na jednu hlavnú myšlienku, čitatelia sa tak budú vo vašom článku ľahšie orientovať. Skúste tiež zvýrazniť dôležité časti. Teraz už vám zostáva len napísať vlastný text. Pripravili sme pre vás kostru článku s tipmi, ako môžete svoje príspevky jednoducho a prehľadne upraviť.