Ing. Juraj Majtán, DrSc., MBA, FIFST

Vedúci laboratória

Ing. Juraj Majtán, DrSc., MBA.,FIFST je vedúci Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Svoju profesionálnu kariéru vo vede začal nástupom na doktorandské štúdium v odbore biochémia na Chemickom ústave SAV. Po úspešnej obhajobe absolvoval dva zahraničné študijné pobyty v Centre for Ecology and Hydrology NERC (Oxford, UK) a School of Medicine University of Southampton (Southampton, UK). V roku 2009 nastúpil ako samostatný vedecký pracovník na Ústav zoológie SAV. Od roku 2016 pracuje ako vedecký pracovník na ÚMB SAV. Za svoje úspechy v základnom ako aj aplikovanom výskume získal podporný fond Štefana Schwarza. V roku 2010 získal ocenenie "Early Career Researcher" z Cardiff University (Cardiff, UK). V roku 2019 obhájil svoju doktorskú prácu v odbore mikrobiológia. Pôsobí ako lektor Slovenského zväzu včelárov a je zakladateľom Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti. Okrem vedeckej publikačnej aktivity sa venuje aj popularizačným aktivitám, za ktoré mu bola v roku 2018 udelená cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. Zakladateľ projektu “Medové laboratórium”.

Mgr. Marcela Bučeková, PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka

Mgr. Marcela Bučeková, PhD. je vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK v odbore biotechnológie. Svoju diplomovú prácu vypracovala pod vedením Ing. Juraja Majtána, DrSc., kde sa venovala výskumu antibakteriálnych mechanizmov medu. Na doktorandskom štúdiu na Ústave molekulárnej biológie SAV v odbore molekulárna biológia sa venovala charakterizácií imunomodulačných účinkov medu a včelej kašičky v procese hojenia rán. Počas doktorandského štúdia absolvovala päťmesačnú zahraničnú stáž na univerzite v Taliansku (Università Piemonte Orientale), ktorá vyustila do vzájomnej spolupráce a spoločných vedeckých výstupov. Po úspešnej obhajobe PhD absolvovala 1,5 ročný zahraničný pobyt na prestížnej univerzite v Singapure - National University of Singapore. V roku 2018 získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2017/2018 v kategórií prírodné vedy a chémia. Za svoje úspechy vo výskume získala podporný fond Štefana Schwarza a od júna 2020 pracuje na pozícií vedecký pracovník na ÚMB SAV. Okrem vedeckej publikačnej aktivity sa venuje aj popularizačným aktivitám. Spoluzakladateľka projektu "Medové laboratórium".

Ing. Jana Godočíková

Odborná pracovníčka

Ing. Jana Godočíková  je odbornou pracovníčkou Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Po absolvovaní Chemickotechnologickej fakulty SVŠT nastúpila na Ústav ekobiológie SAV v Bratislave a neskôr sa stala pracovníčkou Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i,  Od roku 2018 sa venuje výskumu včelích produktov. 

Kontakt

Ing. Juraj Majtán, DrSc., MBA, FIFST

Laboratórium apidológie a apiterapie

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 21

84551 Bratislava

Email: medovelaboratorium@gmail.com

Tel:  02/59307438