Test MIC

Testovanie antibakteriálnej aktivity medu pomocou stanovenie MIC

Stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) medu získavame dôležitú informáciu o sile/úrovni antibakteriálneho účinku medu. V podstate MIC vyjadruje najnižšiu možnú percentuálnu koncentráciu vzorky medu, pri ktorej je potlačený/zastavený bakteriálny rast. Čím je hodnota/číslo MIC nižšie, tým med obsahuje vyšší podiel antibakteriálnych látok a tým má med vyššiu antibakteriálnu aktivitu.

Nižšie číslo MIC signalizuje vyššiu aktivitu testovaného medu voči baktériám

K dispozícii budú tri hodnoty MIC vyjadrujúce antibakteriálny potenciál medu: 4.5, 9.0 a 18.0, pričom hodnoty reflektujú percentuálny roztok vzorky medu postačujúci na zastavenie bakteriálneho rastu modelového bakteriálneho kmeňa Staphylococcus aureus. Hodnota MIC umelého medu (iba cukorný roztok) je na priemernej hodnote 42.5

Známky kvality

Ako si dať otestovať med

Pre udržateľnosť a stabilitu antibakteriálnej aktivity medu si pred samotným testovaním vzoriek, Medové laboratórium uplatňuje nasledovné podmienky:
  1. Testovať sa bude môcť len vzorka medu v pohári (minimálne 100 g), t.j. vo finálnej komerčnej podobe, ktorá nebude už vystavaná žiadnemu ďalšiemu procesovaniu (napr. rôzne spôsoby zahrievania).
  2. Vzorka medu bude doručená osobne alebo poštou priamo na kontaktnú adresu Medového laboratória.
  3. Spolu so vzorkou medu je potrebné zaslať aj čestné prehlásenie (templát k dispozícii na stiahnutie nižšie) o počte kusov naplnených pohárov z jednej šarže.
  4. Vzorkám testovaných medov, ktoré spĺňajú kvalitatívne parametre stanovené Medovým laboratóriom, bude udelená príslušná známka kvality (GOLD, SILVER, BRONZE) spolu s protokolom. Náklady na známky kvality (0,05,- eur/ks) znáša objednávateľ a poskytne mu ich Medové laboratórium. Vzorkám medu, ktoré nebudú spĺňať stanovené kvalitatívne parametre bude vystavený protokol s výsledkami o analýze. 
  5. Zaslané vzorky sa nevracajú a budú uchované pre možné spätné kontroly známky kvality, prípadne na vedecké účely.
  6. Medové laboratórium si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie analýz z dôvodov nesplnenia vyššie uvedených podmienok alebo v prípade zneužívania známky kvality.
  7. Pre spotrebiteľov/konzumentov,  ktorí majú záujem  otestovať med, ktorý majú doma na stole. Treba nám na adresu Medového laboratória alebo osobne priniesť minimálne 100 g medu spolu s menom a kontaktnými údajmi (t.j. adresa, email). Po analýze bude zaslaný protokol s výsledkom.
  8. Po vykonaní analýzy bude objednávateľovi služby vystavená faktúra ekonomickým oddelením Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Stiahnuť čestné prehlásenie:

Cenník

Test MIC - 1 vzorka

Otestovanie jednej vzorky

50€

Test MIC -  5 vzoriek

Otestovanie 5 vzoriek za výhodnejšiu cenu 

200€

Testované medy

Napíšte nám, o čo máte záujem

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.