Kontakt pre vykonanie analýzy

MVDr. Katarína Strišková, PhD. 

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická ulica 15

842 52 Bratislava, Slovakia

Email: medovelaboratorium@svuba.sk

Tel: +421 2 38108 232

Kontakt pre konzultácie, certifikáty a známky kvality

Ing. Juraj Majtán, DrSc., MBA, FIFST
Laboratórium apidológie a apiterapie
Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 21

84551 Bratislava, Slovakia

Email: medovelaboratorium@gmail.com

Tel:  02/59307438

Ponuka prednášok a konzultácii

Dlhoročná orientácia na vedecký výskum včelích produktov a ich klinické využitie, ale aj skúsenosti s praktickým včelárstvom nás jednoznačne predurčujú k tomu, aby sme tieto informácie/skúsenosti a vedecké a odborné novinky šírili v rámci odbornej, či už lekárskej alebo včelárskej komunity, ale aj v laickej verejnosti a to formou účastí na besedách, seminároch a individuálnych prednáškach. Na vyžiadanie poskytujeme aj osobné konzultácie priamo v Laboratóriu apidológie a apiterapie ÚMB SAV, v. v. i.